Högtidernas värnande

När man betänker hur många uttalande av sina politiker som SD-toppen dementerat eller rättat till, blir det svårt att inte stirra sig blind på det faktum att partiet hävdar vikten av att alla ska sjunga med i “små grodorna”.
Sjung med eller flytta.